Vastuullisuusohjelma

Seuramme ei ole ainoastaan kentällä voittaakseen, vaan myös vastatakseen yhteiskuntavastuuseen ja edistääkseen kestävää tulevaisuutta. Olemme sitoutuneet toteuttamaan vastuullisuusohjelmaamme monipuolisesti uskoen arvoihimme: eettisyyteen, energisyyteen ja ennakkoluulottomuuteen. 

Vahvasti vastuullinen seura 

Nämä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun toimet ovat ilmaus seuramme arvoista: eettisyydestä, energisyydestä ja ennakkoluulottomuudesta. Olemme sitoutuneet rakentamaan paitsi menestyvän seuran myös kestävän ja yhteisöllisen tulevaisuuden.

Vastuullisuusohjelmamme kattaa sitoutumisemme yhteisiin arvoihimme, jotka tukevat ohjelmassa mainittuja hankkeita ja toimintatapoja. Vastuullisuus ympäristöstä näkyy arjessamme: oli kyseessä sitten kestävä liikkuminen, varusteiden kierrätystapahtumat tai paperittomuus. 

Sosiaalisen vastuun osalta haluamme olla seura, joka ei sulje ovia kenenkään edestä, vaan pitää ne avoinna jokaiselle. Kaikille löytyy paikka seurastamme. Näin osoitamme ennakkoluulottumuutemme ja halumme pitää seuramme monimuotoisena. 

Tämä ohjelma kattaa tavoitteemme luoda seurasta paikka, jossa jokainen voi tuntea yhteenkuuluvuutta sekä kasvaa niin urheilijana kuin yksilönä. Ohjelman tavoitteena on ennen kaikkea rakentaa vahvaa ja vastuullista toimintaa sekä tulevaisuutta, jossa urheilu on paitsi avointa myös kestävää ja yhteisöllistä.

Huolehdimme ympäristöstä yhdessä

Liikenne

Seuramme sitoutuminen ympäristövastuuseen näkyy selkeästi liikkumiskäytännöissämme. Pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme ja edistämään kestävää liikkumista sekä treeneissä että pelitapahtumissa.

Kuljemme treeneihin kimppakyydeillä ja mainittava osa seuramme pelaajista myös pyöräilee treeneihin sekä peleihin. 

Vieraspeleihin suuntaamme yhteisellä bussilla. Tämä ei ole pelkästään kätevä tapa varmistaa, että koko joukkue saapuu paikalle yhtenäisenä ryhmänä, vaan myös ympäristöystävällinen vaihtoehto verrattuna yksityisautoihin. Lisäksi yhdessä matkustaminen ei ainoastaan vähennä päästöjä, vaan myös vahvistaa seuran yhteenkuuluvuutta ja luo mahdollisuuden seuran jäsenten ryhmäytymiselle matkalla.

Tämä liikkumiskäytäntö on osa laajempaa pyrkimystämme tehdä vastuullisia valintoja. Tiedämme, että jokainen askel kohti vähäpästöisempää liikkumista on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme edistää tätä päämäärää seurana. 

Kierrätys 

Sitoutuminen ympäristövastuuseen heijastuu päätökseemme olla uusimatta peliasujamme vuosittain. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan vähennä tekstiilijätteen määrää, vaan osoittaa myös vahvaa vastuullisuutta ympäristön säilyttämiseksi. Päätöksemme käyttää samoja peliasuja useamman kauden ajan osoittaa, ettemme kuluta turhaan. Kestävät ja laadukkaat peliasut eivät ainoastaan kestä aikaa vaan vähentävät myös tarvetta tuottaa uusia asuja jatkuvasti.

Seuramme sitoutuminen ympäristövastuuseen on eniten esilläi vuosittaisessa, suositussa varustekierrätystapahtumassamme. Pelaajat voivat tuoda tapahtumaan käytetyt varusteensa ja myydä, vaihtaa tai lahjoittaa niitä eteenpäin. Tämä ei pelkästään vähennä jätteen määrää vaan myös tekee lajin harrastamisesta saavutettavamman kaikille pelaajille, riippumatta taloudellisista resursseista. Kiinnitämme kuitenkin erityishuomiota myytävien suojavarusteiden kuntoon: jotta voimme taata turvallisen pelaamisen ja treenaamisen kaikille pelaajillemme, tulee varusteiden olla tarpeeksi hyväkuntoisia uudelleenkäytettäväksi. 

Mahdollisuuksien mukaan tuemme aina paikallisia, oululaisia tai kotimaisia yrityksiä hankinnoissamme. Tulevina kausina tulemme myös kiinnittämään huomiota siihen, että kaikissa tapahtumissamme on mahdollisuus kierrättää jätteet paremmin kuin aiemmin. Lisäksi siivoamme käyttämistämme treenipaikoista mahdolliset roskat treenien päätteeksi.

Vastuulliset tapahtumat  

Olemme päättäneet ottaa aktiivisen roolin ruokahävikin vähentämisessä mallilla, joka minimoi ylijääneen ruoan hävikin ja samalla tukee yhteisöämme. Pelitapahtumissamme ylijäänyt ruoka ei päädy hukkaan, vaan jaetaan pelaajille, tuomareille  ja talkoolaisille. Tämä käytäntö ei ainoastaan vähennä ruokahävikkiä, vaan myös luonnollisesti yhdistää kaikki tapahtumissa  osallistuneet henkilöt  osaksi vastuullista toimintaamme.

Myös digitaalinen murros näkyy seuramme päivittäisessä toiminnassa. Emme käytä paperia, vaan esimerkiksi pelikirjat ja otteluiden käsiohjelmat ovat sähköisiä. Lisäksi kokouksemme ovat paperittomia. Tämä on askel kohti ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Seuran hallituksen ja johtoryhmän etäkokoukset korostavat sitoutumistamme vähentämään tarpeetonta matkustamista ja siten hiilidioksidipäästöjä. 

Kaikille mahdollisuus harrastaa ja loistaa

Jenkkifutiksen iloa kaikille

Seuramme yhteiskuntavastuullisuus vahvasti sitoutumisessamme tarjota edullinen harrastus kaiken taustaisille pelaajille. Tämä ei ole ainoastaan päämäärämme, vaan se on myös vahva osoitus arvostamme yhdenvertaisuutta ja avoimuutta kohtaan.

Jokainen pelaaja, riippumatta taloudellisesta tilanteestaan, ansaitsee mahdollisuuden nauttia amerikkalaisen jalkapallon harrastamisen tuomasta ilosta ja yhteisöllisyydestä. Harrastamisen ei tulisi olla kohtuuton taloudellinen rasite, joten olemme pyrkineet siihen, että lajin pariin pääsee kohtuullisilla kustannuksilla. Tätä ajatusta pyritään edelleen kehittämään ja auttamaan uusia pelaajia alkuun esimerkiksi aiemmin mainitulla varusteiden kierrätystapahtumalla. Lisäksi pyrimme pitämään pelaajasopimuksessa mainittua optiota kilpailumaksuun mahdollisimman matalana hankkimalla seuralle sponsoreita. Sponsorit tukevat lisäksi seuran kuluissa muutenkin, jolloin yksittäisen pelaajan taloudellinen kustannus jää matalammaksi.

Monimuotoisuudesta voimaa 

Seuramme kantaa vahvaa sosiaalista vastuuta luomalla ympäristön, jossa ei syrjitä ketään, ja jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi. Tämä periaate on paitsi osa joukkuehenkeämme, myös vahva osoitus siitä, kuinka vakavasti otamme ajatuksen yhtenäisestä ja avoimesta seurasta. 

Kaikki ovat tervetulleita, ja seuramme on avoin jokaiselle, joka haluaa harrastaa ja sitoutua lajiin. Haluamme luoda turvallisen joukkueen, jossa jokainen pelaaja tuntee yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luomme kulttuurin, jossa kunnioitus ja tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja. Kukaan ei jää huomioimatta, ja jokainen voi odottaa reilua ja kunnioittavaa kohtelua niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

Uskomme vahvasti siihen, että monimuotoisuus tekee seurastamme vahvemman. Jokaisella pelaajalla on annettavanaan jotain ainutlaatuista, ja rohkaisemme kaikkia olemaan oma itsensä ja tuomaan esiin omat vahvuutensa. Kaikille löytyy amerikkalaisen jalkapallon kentällisestä oma paikkansa, joko pelaajana tai huoltojoukoista.

Vahvasti vastuullinen seura 

Nämä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun toimet ovat ilmaus seuramme arvoista: eettisyydestä, energisyydestä ja ennakkoluulottomuudesta. Olemme sitoutuneet rakentamaan paitsi menestyvän seuran myös kestävän ja yhteisöllisen tulevaisuuden.

Vastuullisuusohjelmamme kattaa sitoutumisemme yhteisiin arvoihimme, jotka tukevat ohjelmassa mainittuja hankkeita ja toimintatapoja. Vastuullisuus ympäristöstä näkyy arjessamme: oli kyseessä sitten kestävä liikkuminen, varusteiden kierrätystapahtumat tai paperittomuus. 

Sosiaalisen vastuun osalta haluamme olla seura, joka ei sulje ovia kenenkään edestä, vaan pitää ne avoinna jokaiselle. Kaikille löytyy paikka seurastamme. Näin osoitamme ennakkoluulottumuutemme ja halumme pitää seuramme monimuotoisena. 

Tämä ohjelma kattaa tavoitteemme luoda seurasta paikka, jossa jokainen voi tuntea yhteenkuuluvuutta sekä kasvaa niin urheilijana kuin yksilönä. Ohjelman tavoitteena on ennen kaikkea rakentaa vahvaa ja vastuullista toimintaa sekä tulevaisuutta, jossa urheilu on paitsi avointa myös kestävää ja yhteisöllistä.

Lisätietoja

Tuomo Tomperi
puheenjohtaja
puh / WhatsApp 0400 505 882
tuomo.tomperi@gmail.com