Sääntömääräinen syyskokous 2019

NORTHERN LIGHTS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Paikka: Hietasaarentie 19, 90510 Oulu
Aika: 02.11.2019
Kello: 17.00 – 18.00

1.§ Kokouksen avaus
2.§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.§ Kokouksen sihteerin valinta
4.§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
5.§ Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7.§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8.§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
9.§ Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020
10.§ Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2020
11.§ Valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet vuodelle 2020
12.§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa
13.§ Kokoukselle sääntömääräisesti esitetyt vireille pantavat asiat.
14.§ Ilmoitusasiat
15.§ Kokouksen päättäminen